Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3 Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 15. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3 lub przez 2. Kupując los loterii można wygrać nagrodę główną W pudełku są trzy kule białe i pięć kul czarnych. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru. Rzucasz dwa razy monetą. Adam, Kasia i Damian podchodzą do kasy Losujesz ze zbioru 1,2,3,4,5,6 dwie niepowtarzające się cyfry. Ze zbioru liczb {1,2,3,...,7} losujemy kolejno dwa razy Dane są dwa pudełka: czerwone i niebieskie. Rzucasz dwa razy sześcienną kostką do gry. Liczba oczek w drugim rzucie jest o 1 większa Prawdopodobieństwo iloczynu oczek równego 5 Prawdopodobieństwo sumy i iloczynu oczek Liczby oczek otrzymanie w obu rzutach różnią się o 1 Liczba oczek większa od numeru rzutu Prawdopodobieństwo parzystej liczby oczek w pierwszym rzucie i ... W klasie jest 10 dziewczyn. W pojemniku są kule białe i czarne. Co najmniej jeden los wygrywający Losowanie liczby o 4 lub 6 większej od następnej Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania iloczynu dodatniego. Zbiór M tworzą wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe Prawdopodobieństwo wylosowania biletów z sąsiadującymi miejscami w teatrze. Wśród 115 osób przeprowadzono badania ankietowe, związane z zakupami w pewnym kiosku. W klasie jest 12 dziewczyn i 15 chłopców. W klasie jest 14 dziewczyn i 10 chłopców. W pojemniku jest 6 kul białych i 7 czarnych. W pojemniku są 4 kule białe i 3 czarne. Czterech chłopców i trzy dziewczyny W wycieczce szkolnej bierze udział 16 uczniów. Do szkolnych zawodów szachowych zgłosiło się 16 uczniów W klasie liczącej 30 uczniów, dzięwięciu obejrzało film Spośród wszystkich wierzchołków sześcianu Rzucamy pięć razy symetryczną kostką sześcienną. Równanie trygonometryczne i prawdopodobieństwo Z szuflady, w której znajduje się 10 różnych par rękawiczek Rzucamy cztery razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że iloczyn liczb... Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania trzech różnokolorowych kul? Rozważmy rzut sześcioma kostkami do gry, z których każda ma inny kolor. Z urny zawierającej 10 kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od 1 do 10  Prawdopodobieństwo reklamy
Różne zadania z prawdopodobieństwa wykorzystujące klasyczną definicje prawdopodobieństwa. Zadania rozwiązywane bez i z wzorami na liczbę permutacji, wariacji z powtórzeniami i bez oraz na liczbę kombinacji.

Autor: Jakub Grzegorzek