Pole i objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego Oblicz długość wysokości ostrosłupa prawidłowego czworokątnego Zadanie z ostrosłupem czworokątnym prawidłowym Nachylenie ścian bocznych ostrosłupa prawidłowego czworokątnego Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 40. Ostrosłup z prostokątem w podstawie Ostrosłup z rombem w podstawie Oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi BS Dane są dwie bryły: stożek, w którym długość promienia Ostrosłup z wysokością padajacą na środek boku Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Jak zmieni się objętość ostrosłupa? Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest ... W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS (zobacz rysunek) Podstawą ostrosłupa prawidłowego jest kwadrat. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat ABCD o boku długości 25. Oblicz sinus kąta między ścianami bocznymi ABS i CBS tego ostrosłupa. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS ma długość a.
Liczenie krawędzi, pola całkowitego, objętości ostrosłupa czworokątnego.

Autor: Jakub Grzegorzek