matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Jak sprawdzić, czy trójkąty są podobne? Czy odpowiednie boki są proporcjonalne. Boki trójkąta podobnego do innego. Odcinki CD i ED są równoległe. Dwie proste równoległe przecinające kąt. Znajdź długość boku trójkąta podobnego Sprawdź, czy trójkąty są podobne. Wykazanie, że dwa trójkąty nie są podobne. Wysokość drzewa na podstawie cienia, który rzuca. Na rysunku powyżej, prosta k przechodzi przez punkt Kwadrat i dwa trójkąty prostokątne Uzasadnij, że pole trapezu ABCD jest równe 72. Państwo nowakowie przeznaczyli 26000 zł na zakup działki. Wyraź pole trójkąta AED za pomocą a i b. Udowodnij, że |KC| = |LC|
Trójkąty podobne. Zadania polegające na ustaleniu czy dane trójkąty są podobne i na tej podstawie policzenie długości boków.

Autor: Jakub Grzegorzek