Rysowanie wykresów y=x^2+2x+3 i y=-2x-1 Zbiory i ich elementy
Rozwiąż graficznie nierówności x^2+2x+3≤-2x-1, x^2+2x+3>-2x-1, x^2+2x+3<-2x-1.

Autor: Jakub Grzegorzek