Wykaż prawdziwość tożsamości. Udowadnianie tożsamości trygonometrycznych. Wykaż prawdziwość tożsamości
Tożsamości trygonometryczne. Jedynka trygonometryczna. Obliczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych: sin, cos, tg, ctg. Wykazywanie prawdziwości tożsamości.

Autor: Jakub Grzegorzek