Zadania optymalizacyjne liczone za pomocą pochodnej funkcji Na kuli o promieniu r=4 cm opisujemy stożki Kiedy powierzchnia okna jest największa? Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20.  Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka. Wśród wszystkich graniastosłupów prawidłowych trójkątnych
Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem pochodnej funkcji.

Autor: Jakub Grzegorzek