Granica właściwa funkcji w punkcie Granica x^3-4x+1 dla x zbieżnego do 2. Granica dla x zbieżnego do 0. Granica dla x zbieżnego do zera. Granica funkcji 5x^4-x^3 / x^2 w zerze. Granica z wyrażenia nieoznaczonego Granica funkcji x+2/x^2-4 Granica funkcji x^3-8/x-2 Granica funkcji x^2-4x+3/x-3 Granica funkcji x^2-4x+4/x^2-x-2 Oblicz granicę funkcji x^4-1/x-1
Oblicz granice dla x zbieżnego do 5 z x^2. Granica funkcji w punkcie. Korzystając z definicji, oblicz pochodną funkcji f w punkcie x_0.

Autor: Jakub Grzegorzek