Granica w minus nieskończoności - zadania Granica funkcji x^4-2x^2+5x Oblicz granicę przy x rozbieżnym do minus nieskończoności Granica funkcji -5x^2-3x+1 Granica funkcji 6x^2-3x+1 Granica funkcji x*prw{x^4-2x^3} Granica funkcji 2x^2-3x+1/4x^2-5 Granica funkcji x^4+2x^3+3x/x^3-5x Granica funkcji -3x^2+1/x^5-2x^3+x^2 Granica funkcji -5x^5+3x/x^2-2
Zadanie: oblicz granicę funkcji w minus nieskończoności.

Autor: Jakub Grzegorzek