Zadania z granicy funkcji w plus nieskończoności Granica funkcji -2x^3+x^2-4 Granica funkcji z pierwiastkiem Granica funkcji -3x^2prw{5x^2+7} Granica funkcji z ułamkiem Granica funkcji x^5-2x^2+3x/x^2-1 Granica funkcji x^3-8x^2/2x^4-3x+2 Granica funkcji -3x^5+2x^3-1/5x+7
Zadanie: oblicz granicę funkcji w plus nieskończoności.

Autor: Jakub Grzegorzek