Zbadaj czy ciąg jest geometryczny. Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego. Pierwszy, drugi i trzeci wyraz ciągu geometrycznego. Trzy wyrazy ciągu geometrycznego. Wyznaczyć ciąg geometryczny. Oblicz ciąg geometryczny mając dane trzeci i piąty wyraz. Pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego. Suma wyrazów ciągu geometrycznego Trójkąt prostokątny i ciąg geometryczny. Pomiędzy 4 i 108 wstaw dwie liczby, tak aby wszystkie tworzyły ciąg geometryczny Wstaw trzy liczby, aby wszystkie tworzyły ciąg geometryczny. Na trzech półkach ustawiono 76 płyt kompaktowych. Wyznacz pierwsze trzy wyrazy ciągu geometrycznego Liczby a, b, c tworzą ciąg geometryczny Trzeci, piąty i trzynasty wyraz tworzą ciąg geometryczny Oblicz iloraz ciągu geometrycznego a_n = 7 * 3^{n+1} Dany jest rosnący ciąg geometryczny. Uzasadnij równość z pierwiastkami i ciągiem geometrycznym Ciąg liczbowy (a, b, c) jest arytmetyczny... Zamiana ciągu geometrycznego w arytmetyczny i na odwrót. Trzy liczby są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego Ciąg arytmetyczny i suma ciągu geometrycznego Udowodnij równość z wyrazami ciągu geometrycznego Ciąg geometryczny (a_n) ma 100 wyrazów W nieskończonym ciągu arytmetycznym a_n Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Jeśli do pierwszej z nich dodamy 5  Zadanie z ciągu arytmetycznego i geometrycznego Dziesiąty wyraz pewnego ciągu geometrycznego równa się 10.
Różne zadania z ciągu geometrycznego wraz z rozwiązaniami.

Autor: Jakub Grzegorzek