Nierówność logarytmiczna Nierówność logarytmiczna: log_3 (2x-7) <= 2-log_3 (8-x) Logarytm z podstawą mniejszą od 1. Nierówność logarytmiczna: log_{1/3} (4x+1) > -2 - log_{1/3} (2x-3) Wyznacz dziedzinę funkcji z logarytmem i cos
Zadania z nierówności logarytmicznych.

Autor: Jakub Grzegorzek