Rówania z logarytmami Jak rozwiązać równanie z logarytmem? 2 + log_3 (2x+1) = log_3 (5x+22) Wyznaczam dziedzinę równania z logarytmem. Równanie logarytmiczne i kwadratowe. Sprowadzanie logarytmów do jednakowej podstawy w równaniu. Suma logarytmów: 2log_4(x-2) + 3log_8(x+2)=5 Ciąg geometryczny (a_n) ma 100 wyrazów Wykaż prawdziwość równania z logarytmami Funkcja h jest określona wzorem
Zadania z równań logarytmicznych.

Autor: Jakub Grzegorzek