Nierówność wykładnicza Rozwiązywanie nierówności wykładniczej. Jak rozwiązać nierówność wykładniczą? Sprowadzenie potęgi do jednakowej podstawy w nierówności wykładniczej. Kiedy odwracamy znak nierówności w nierówności wykładniczej? Nierównośc wykładnicza i kwadratowa. Nierówność wykładnicza: 3^{2x}-3^{x-1}-{2/3}>0 Dla jakiego m rozwiązaniem nierówności jest przedział? Dane są funkcje f(x)=3^{x^2-5x} i g(x)={1\o9}^{-2x^2-3x+2}.
Zadanie: rozwiąż nierówność wykładniczą.

Autor: Jakub Grzegorzek