Prosta nierówność wymierna Wartości nieujemne wyrażenia wymiernego. Upraszczam i rozwiązuję nierówność wymierną Wartości dodatnie wyrażenia wymiernego. Wyrażenie wymierne mniejsze od 2. Rozwiązywanie nierówności wymiernej 7-x >= 2x+1 / x-1 Nierówność wymierna: 10/x+3 >= 2 Wyrażenie wymierne mniejsze lub równe 1/7 Rozwiąż nierówność f(x)>f(2-x). Nierówność wymierna x+3/x+1 + 2/x > x+7/x+3 Nierówność wymierna 5x+2/x^2 <= 3x+6/x^2+x - x-5/x+1 Hardcore nierówność wymierna Nierówność wymierna z wartością bezwzględną Wartość bezwzględna w nierówności wymiernej Trzy wartości bezwzględne w nierówności wymiernej 3x+1 / |x-8| > 2 - nierówność wymierna z wartością bezwzględną Wartość bezwzględna w nierówności wymiernej |3x-2| / 2x+3 <= 5 - nierówność wymierna z wartością bezwzględną Nierówność wymierna z dwiema wartościami bezwzględnymi
Nierówności wymierne.

Autor: Jakub Grzegorzek