Równanie wymierne x-2/x+3 = 0. Równanie wymierne Rozwiąż równanie z ułamkiem Wyznaczanie dziedziny i rozwiązanie równania wymiernego Równanie wymierne sprzeczne Ułamek równy zero. Rozwiąż równanie wymierne Rozwiązywanie równania wymiernego Proste równanie wymierne Równanie wymierne nieoznaczone Ułamek z kwadratem w mianowniku Równanie wymierne: 2x+3 / x^2-5 = 0 Równanie wymierne: 11-x / x^2+11 = 0 Równanie wymierne: 3x+7 / x^2-1 = 2 Równanie wymierne, sprzeczne Równanie wymierne: 3+x / x^2+1 = 0 Równanie wymierne: 3-8x / 2x^2+7 = 0 Równanie wymierne: 2x / 4x^2-1 = 2/3 Równanie wymierne prowadzące do równania liniowego Rówanie wymierne i kwadratowe Rozwiązania równania wymiernego Rozwiązanie równania wymiernego Równanie wymierne 4/x + 6/x+1 = 4 Równanie wymierne: x+2/x + 2x-5/x-4 = 4/x^2 Równanie wymierne z wartością bezwzględną |3x+2| / x+2 = 2 - równanie wymierne z wartością bezwzględna 5x / |2x-3| = 4 - równanie wymierne z wartością bezwzględna | 3x-2 / x+1 | - równanie wymierne z wartością bezwzględna Równanie wymierne x+4 / |2x-5| = 0 |3-6x| / 2x-1 = 3 - równanie wymierne z wartością bezwzględna -8x+4 / |3x-2| = -3 - równanie wymierne z wartością bezwzględna | 10x-17 / 2x-4 | = 5 - równanie wymierne z wartością bezwzględna |2x+1| / x-1 = 7-x - równanie wymierne z wartością bezwzględna 5x-1 / x+1 = |4x-2| - równanie wymierne z wartością bezwzględna |3x+1| / x+3 = |3x+4|  - równanie wymierne z dwiema wartościami bezwzględnymi 3x / |1-4x| = x+2 - równanie wymierne z wartością bezwzględna 3x+7 / 5x-11 = |8-4x| - równanie wymierne z wartością bezwzględna 2x+3 / |x-3| = |x-1| - równanie wymierne z dwiema wartościami bezwzględnymi 4x+3 / 2x-1 = x - równanie wymierne z dwiema wartościami bezwzględnymi x+3 / x-2 = 1-x - równanie wymierne z dwiema wartościami bezwzględnymi |2x+3| / 3x+1 - x-4 / |x-3| = 3 - równanie wymierne z dwiema wartościami bezwzględnymi
Równania wymierne.

Autor: Jakub Grzegorzek