x(x-3)(x+2)>0 Rozwiązywanie nierówności wielomianowej w postaci iloczynowej Nierówność wielomianowa x(x-3)(x+2)>0 Nierówność wielomianowa -(x-7)(x+1)(x+5) <= 0 -x^2(x-1) < 0 Wielomian w postaci iloczynowej w nierówności Wartości ujemne wielomianu Odczytaj rozwiązania nierówności wielomianowej z wykresu. Rozłóż na czynniki i rozwiąż nierówność. x^3+3x^2+3x+3x <= 0 Nierówność wielomianowa x^3 - x^2 - 6x <= 0 Nierówność wielomianowa (x^3-3x^2+x+2)x^2(x+1) <= 0 Wielomian -2x^3+18x^2-48x+32 w nierówności Nierówność wielomianowa z matury rozszerzonej 2012
Rozwiąż nierówności wielomianowe.

Autor: Jakub Grzegorzek