Wielomian rozwiązywany metodą rozkładania na czynniki. Dzielniki ostatniego wyrazu wielomianu. Równanie wielomianowe x^3-x^2-3x-9=0. Szukanie pierwiastków wielomianu 6x^3-13x^2+x+2 Pierwiastki wymierne wielomianu 2x^4+9x^3-9x^2-46x+24 = 0 Znajdź pierwiastki wielomianu 12x^3+77x^2+28x-12=0 Pierwiastki wymierne wielomianu 6x^4-5x^3-11x^2+13x-3 = 0 Pierwiastki wielomianu -12x^3+8x^2+13x+3 = 0 Pierwiastki wymierne wielomianu 48x^4+44x^3-44x^2-x+3 = 0 Pierwiastki wymierne wielomianu -18x^3-9x^2+17x-4 = 0 Pierwiastki wymierne wielomianu piątego stopnia. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) = 4x^3-5x^2-23x+m ... Reszta z dzielenia wielomianu W(x) = 6x^3+(m+4)x^2-2x-1
Rozwiąż, korzystając z dzielników ostatniego współczynnika.

Autor: Jakub Grzegorzek