Czy to jest wielomian? Wielomiany równe Dla jakich a i b wielomiany są równe? Współczynniki a, b, c wielomianu Wartość wielomianu jest podzielna przez 24
Określ, czy W(x) jest wielomianem. Jeżeli W(x) jest wielomianem, zapisz go w jak najprostszej postaci i podaj stopień oraz współczynniki. Dla jakich parametrów a, b, c wielomiany W(x) i P(x) są równe.

Autor: Jakub Grzegorzek