Najmniejsza i największa wartość w przedziale. Wartości funkcji kwadratowej w przedziale. Jak znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji w przedziale? Największa i najmniejsza wartość funkcji na maturze. Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej Najmniejsza i największa wartość |PQ|^2.
Zadanie: znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale.

Autor: Jakub Grzegorzek