matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Zaznaczanie rozwiązania nierówności w układzie współrzędnych Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne spełniają nierówność. Nierówność w układzie współrzędnych Nierówność y <= -2x+1 w układzie współrzędnych. Zaznacz y<-3 w układzie współrzędnych Współrzędne punktów spełniające nierówność x>=3 Układ nierówności w układzie współrzędnych. Punkty, których współrzędne spełniają nierówności. x<1 i x>=-2 w układzie nierówności Napisz równanie osi symetrii figury F.
Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne spełniają nierówność lub układ nierówności.

Autor: Jakub Grzegorzek