Zaznaczanie rozwiązania nierówności w układzie współrzędnych Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne spełniają nierówność. Nierówność w układzie współrzędnych Nierówność y <= -2x+1 w układzie współrzędnych. Zaznacz y<-3 w układzie współrzędnych Współrzędne punktów spełniające nierówność x>=3 Układ nierówności w układzie współrzędnych. Punkty, których współrzędne spełniają nierówności. x<1 i x>=-2 w układzie nierówności Napisz równanie osi symetrii figury F.
Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne spełniają nierówność lub układ nierówności.

Autor: Jakub Grzegorzek