a b c d e f g h Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty. Układ równań x+3y=5, 2x-y=3 Układ równań: (x-1)^2+3y = x^2-2; 3x-5y = 4 Układ równań: (x-3)^2-(x+2)^2 = 4x-y-9; y^2-(y-3)^2 = 5x-14
Zadania. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania.

Autor: Jakub Grzegorzek