Zadanie tekstowe z wiekiem Tomka i Anii. Zadanie tekstowe z ceną płyt. Zadanie tekstowe z liczbą dwucyfrową. Z jakiej liczby 15 procent wynosi 60? Liczba, która zwiększona o 20 procent daje 36. Liczba, która zmniejszona o 40 procent daje 120. Cena butów w sezonie. Cena netto. Oblicz procent podatku VAT Zadanie tekstowe o kosztach czterotygodniowych wakacji. Zadanie tekstowe na ułożenie nierówności.
Zadań tekstowe prowadzące do rownań z jedną niewiadomą. Zadania tekstowe z procentami.

Autor: Jakub Grzegorzek