Rozwiązanie równania x-2(x+5)=-3(4+x)+8 (x+2)^2=2x+(x-3)^2 Znalezienie wartości niewiadomiej x z równania x/2-3(x-2)=-5x+16 (x-2)(x+2)=(x-1)^2 x+1/3 - 2(x-1) = x/2 - x 2(x-4)(x+5)=x(2x-10)-14 Równanie oznaczone Równanie nieoznaczone Równanie sprzeczne Równanie, które ma nieskończoną liczbę rozwiązań To równanie nie ma rozwiązania. Rozwiązywanie równania z wykorzystaniem wzoru skróconego mnożenia.
Rozwiąż równania. Podaj liczbę rozwiązań równania.

Autor: Jakub Grzegorzek