38.1 39.1 40.1 Odczytaj z wykresu i zapisz
Dla poniższych funkcji określ dziedzinę, zbiór wartości, monotoniczność, różnowartościowość, parzystość, okresowość.

Autor: Jakub Grzegorzek