Wykres funkcji y=2x-3 Wykres wielomianu stopnia trzeciego y=x^3. Narysuj wykres funkcji y=1/x Wykres funkcji stałej y=2. Wykres funkcji stopnia czwartego y=x^4 Hiperbola y=-4/x Wykres funkcji kwadratowej y=x^2. Wykres pierwiastka. Wykres funkcji y = 1/x + 2 x Wykres pierwiastka stopnia trzeciego Wykres funkcji y=1/x^2 Parabola y=x^2-3 Wykres wartości bezwzględnej. Wykres funkcji z wartością bezwzględną y=2|x| Wykres wartości bezwzględnej przesunięty o 1 w dół. Wykres ciekawej funkcji y=x/|x| Część całkowita. Cecha. Część ułamkowa. Mantysa. Wykres funkcji o dwóch wzorach Wykres funkcji określonej dwoma wzorami w dwóch przedziałach. Wykres funkcji 2, |x|, 2x-2 Wykres o różnych wzorach w trzech różnych przedziałach. Wykres funkcji częściowo stałej, a częściowo z wartością bezwzględną.
Wykresy różnych funkcji.

Autor: Jakub Grzegorzek