Liczby naturalne i całkowite należące do przedziału. Liczby całkowite ujemne Zaznacz zbiór na osi liczbowej. Zapisz i zaznacz na osi liczbowej Nierówności zaznaczone na osi liczbowej Zbiór na osi liczbowej. Rozwiązanie nierówności kwadratowej na osi liczbowej Zbiór rozwiązań nierówności z wartością bezwzględną Liczby całkowite należące jednocześnie do dwóch przedziałów.
Zapisz i zaznacz na osi liczbowej za pomocą przedziału lub sumy przedziałów.

Autor: Jakub Grzegorzek