Liczenie procentu liczby. Oblicz 5.3, 120, 0.3 procent z liczb. Jaki procent liczby osób w klasie stanowią dziewczyny? Procent marży. Zwiększ liczbę 50 o 10 procent. Zmniejsz 30 o 20 procent. Cena netto i brutto. Cena zwiększona (zmniejszona) o 20 procent. Z jakiej liczby 15 procent wynosi 60? a b c d e f g h i Liczba, która zwiększona o 20 procent daje 36. Liczba, która zmniejszona o 40 procent daje 120. Cena butów w sezonie. Cena netto. Oblicz procent podatku VAT Zadanie tekstowe o kosztach czterotygodniowych wakacji.
Zbiór zadań tekstowych z procentami.

Autor: Jakub Grzegorzek