matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Liczenie procentu liczby. Oblicz 5.3, 120, 0.3 procent z liczb. Jaki procent liczby osób w klasie stanowią dziewczyny? Procent marży. Zwiększ liczbę 50 o 10 procent. Zmniejsz 30 o 20 procent. Cena netto i brutto. Cena zwiększona (zmniejszona) o 20 procent. Z jakiej liczby 15 procent wynosi 60? a b c d e f g h i Liczba, która zwiększona o 20 procent daje 36. Liczba, która zmniejszona o 40 procent daje 120. Cena butów w sezonie. Cena netto. Oblicz procent podatku VAT Zadanie tekstowe o kosztach czterotygodniowych wakacji.
Zbiór zadań tekstowych z procentami.

Autor: Jakub Grzegorzek