a b c d e f g h i j k l m n o a b c d e Przedstaw w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. a b c d e Upraszczanie potęg 4^3 Wykaż, że liczba 3^54 jest rozwiązaniem równania Wykaż prawdziwość równania z potęgami
Oblicz potęgi i pierwiastki. Sprowadź potęgi do jednakowej podstawy.

Autor: Jakub Grzegorzek