a b c d e f g h i j k l m n o
Zadania: usuń niewymierność (np. pierwiastek) z mianownika ułamka. Usuwanie niewymierności z mianownika ułamka.

Autor: Jakub Grzegorzek