Zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku. Zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku. Zaokrąglij do całości. Zaokrąglij do tysięcy. Zaokrąglij do dziesiątek. Przybliżenia potęg
Następujące liczby zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku. Następujące liczby zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku. Następujące liczby zaokrąglij do całości. Następujące liczby zaokrąglij do tysięcy. Następujące liczby zaokrąglij do dziesiątek.

Autor: Jakub Grzegorzek