współrzędnych zwrot zwrot Zadania z mnożenia wektora przez liczbę
Wektor mnożony przez liczbę. Na współrzędnych i na rysunkach.

Autor: Jakub Grzegorzek