reguła równoległoboku przeciwnego współrzędnych reguła równoległoboku
Odejmowanie wektorów na rysunku i na współrzędnych. Odjęcie wektora od ``a'' wektora ``b'' polega na dodaniu do wektora ``a'' wektora przeciwnego do ``b'' czyli -b.

Autor: Jakub Grzegorzek