współrzędnych równoległoboku
Dodawanie wektorów. Dodawanie wektorów za pomocą reguły równoległoboku. Dodawanie wektorów na współrzędnych.

Autor: Jakub Grzegorzek