współrzędne wektora Zadania z długości wektora
Wyznaczanie długości na podstawie jego współrzędnych. Wzór na długość wektora.

Autor: Jakub Grzegorzek