a b c d e f g h i j k l m n o p a b c d e f g h i j k l m a b c d e f g h i j k l m n o p a b c d e f g h i j k l a b c d e f a b c d e f g h i j k l m n o p Nierówność trygonometryczna sin^2 x < 1/2 Nierówność trygonometryczna 2sin^2x-\sin x >= 0 Nierówność trygonometryczna cos^2 x < 1 Równanie trygonometryczne z wartością bezwzględną i sin Równanie trygonometryczne z wartością bezwzględną i cos Nierówność trygonometryczna z wartością bezwzględną i tg Nierówność trygonometryczna z wartością bezwzględną i cos Równanie trygonometryczne i prawdopodobieństwo Równanie z sinusem, które na ma rozwiązań. a b c d e f Rozwiąż równanie z sumą cosinusów. Równanie trygonometryczne cos 2x + 2 = 3 * cos x Równanie trygonometryczne sin 5x - sin x = 0 Rozwiąż równanie trygonometryczne Dane jest równanie postaci (cos x -1) * (cos x + p +1)=0 Rozwiąż równanie 2cos^2 x + 5sin x - 4 =0.
Rozwiązania równań i nierówności trygonometrycznych np. sin x = ..., cos x = ..., tg x = ..., ctg x = ... na podstawie ich wykresów.

Autor: Jakub Grzegorzek