funkcji wymiernych Zadania z wykresu funkcji wymiernej
Wykresy prostych funkcji wymiernych: y=1/x, y=2/x, y=-2/x. Wykresy tych funkcji to hiperbole. Asymptota. Asymptota pozioma. Asymptota pionowa.

Autor: Jakub Grzegorzek