wielomiany Dziedzinę pierwiastki rzeczywiste rzeczywiste Zadania z dziedziny funkcji wymiernej
Funkcję wymierna. W liczniku i mianowniku są wielomiany.

Autor: Jakub Grzegorzek