Wykres i własności funkcji y=-sinx Wykres i własności funkcji y=2cosx Wykres i własności funkcji y=1/2tgx Wykres i własności funkcji y=3ctgx Wykres i własności funkcji y = sinx + 1 Wykres i własności funkcji y=cosx-pi/2 Wykres i własności funkcji y=tgx-2 Wykres i własności funkcji y=ctg(x-pi/2) Wykres i własności funkcji y=-sinx+1 Wykres i własności funkcji y=2cos(x-pi/2) Wykres i własności funkcji y=1/2tgx - 2 Wykres i własności funkcji y=3ctg(x-pi/2) Wykres i własności funkcji y=sin2x Wykres i własności funkcji y=cos1/2x Wykres i własności funkcji y=tg3x Wykres i własności funkcji y=ctg2/3x Dana jest funkcja: f(x)=cos x Naszkicuj wykres funkcji y=sin2x
Wykresy i własności funkcji y=-sinx, y=sinx+1, y=-sinx+1, y=2cosx, y=cos(x-pi/2), 2cos(x-pi/2), y=1/2tgx, y=tgx-2, y=1/2tgx-2, y=3ctgx, y=ctg(x+pi), y=ctg(x+pi/2)

Autor: Jakub Grzegorzek