matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Zapis klamrowy wzoru funkcji Zadania z wartości bezwzględnej
Wartość bezwględna z liczby jest dodatnia, jeżeli liczba jest dodatnia i jest przeciwna do liczby, jeżeli liczba jest ujemna. Wartość bezwględna z zera jest równa zero. Wartość bezwzględna liczby jest równa jej odległości od zera na osi liczbowej. Własności wartości bezwzględnej: Wartość bezwzględna jest zawsze nieujemna. Pierwiastek z kwadratu jakiegoś wyrażenia, jest równa wartości bezwzględnej tego wyrażenia. Wartość bezwzględna z iloczynu wyrażeń jest równa iloczynowi wartości bezwzględnych tych wyrażeń. Wartość bezwzględna z iloczynu wyrażeń jest mniejsza od sumy wartości bezwzględnych tych wyrażeń.

Autor: Jakub Grzegorzek