Dla jakiego m równanie kwadratowe ma dwa różne rozwiązania? Dwa różne rozwiązania równania kwadratowego Dla jakiego m równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie? Dla jakiego k funkcja przyjmuje wartości dodatnie? Dla jakiego parametru m równanie nie ma rozwiązań? Nierówność kwadratowa z parametrem Do zrobienia. Liczba rozwiązań równania kwadratowego z parametrem m. Pierwiastki równania kwadratowego z parametrem m.
Przykłady zadań z równaniami i nierównościami kwadratowymi z parametrem.

Autor: Jakub Grzegorzek