równaniem stopnia pierwszego równaniem kwadratowym Wzory skróconego mnożenia równaniem kwadratowym
Dla jakich wartości parametru m, równanie mx^2-(m+1)x+1=0 ma dokładnie jedno rozwiązanie. Rówanie kwadratowe z parametrem.

Autor: Jakub Grzegorzek