Wzory skróconego mnożenia pierwiastki równania kwadratowego
Rozwiązanie zadania: Znajdź wszystkie liczby dwucyfrowe, których suma cyfr jest równa 5, a kwadrat tych liczb jest nie większy niż 529. Zadanie tekstowe. Nierówność kwadratowa. Pierwiastki funkcji kwadratowej.

Autor: Jakub Grzegorzek