liczba naturalna równanie kwadratowe
Znajdź dwie kolejne liczby naturalne parzyste, których iloczyn wynosi 168. Zadanie tekstowe. Równanie kwadratowe. Pierwiastki równania kwadratowego.

Autor: Jakub Grzegorzek