Rysowanie wykresów y=x^2-2x-3 i y=-x-1
Przykłady nierówności kwadratowych rozwiązywanych graficznie.

Autor: Jakub Grzegorzek