symetryczne
Przekształcenia wykresów funkcji względem osi x, osi y i początku układu współrzędnych. Otrzymywanie wykresów f(-x), -f(x). Odbicie wykresu względem osi x, osi y. Wykresy symetryczne względem początku układu współrzędnych.

Autor: Jakub Grzegorzek