Zadania z działań na wielomianach
Suma, różnica, iloczyn wielomianów W(x)=2x^3-2x^2+x-4 i P(x)=x^2-3x. Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Autor: Jakub Grzegorzek