Zadania z ciągów
Przykłady ciągów określonych za pomocą wzoru ogólnego. Obliczanie pierwszych kilku warazów ciągu. Wzór ogólny ciągu.

Autor: Jakub Grzegorzek