Zadania ze zbiorów liczbowych.
Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste. Oznaczania zbiorów liczbowych: R, C, W, R\W, R. Przykłady liczb z podanych zbiorów.

Autor: Jakub Grzegorzek