pierwiastki Zadania ze wzorów Viete'a
Jeżeli funkcja kwadratowa ma pierwiastki, to prawdziwe są dla nich następujące wzory Viete'a.

Autor: Jakub Grzegorzek