Wzory skróconego mnożenia Pierwiastki Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej Wzory skróconego mnożenia Pierwiastki Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej Wzory skróconego mnożenia Pierwiastki
Rówanie wielomianowe. Rozkładanie na czynniki ze wzoru skróconego mnożenia. Pierwiastki wyrażenia kwadratowego. Odczytywanie pierwiastków z wielomianu rozłożonego na czynniki. Delta.

Autor: Jakub Grzegorzek